توصيه مطلب
۰
 
غیبت اوکراین در جشن "وحدت اسلاو"
 

غیبت اوکراین در جشن "وحدت اسلاو"
 
ایراس؛ بحران های پیش آمده در اوکراین، مانع حضور این کشور در جشن "وحدت اسلاو" شد.

جشن "وحدت اسلاو" که هر ساله به دلیل اتحاد روسیه، بلاروس و اوکراین در مرزهای این کشور برگزار می شود امسال با توجه به مسائل سیاسی جاری در اوکراین مستقیما در مرزها اجرا نشد. همچنین اوکراین -به عنوان یکی از میزبانان اصلی- در این جشن حضور نیافت اما برخی شخصیت های مذهبی خود از جمله اسقف ها را به عنوان مهمان ویژه روانه این مراسم کرد. عدم حضور اوکراین پس از 45 سال اتفاق افتاده است.

گفتنی است که در این جشن شعار ملی را در قالب سرود ملی می خوانند و علاوه بر اجرای کنسرت و آواز بخش های متنوع دیگری نیز اجرا می شود.


پایان خبر/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36756