توصيه مطلب
۱
 
برگزاري نشست «تبلیغات در اتحاد شوروی»
 

ايراس: روز دوشنبه 6 آبان ۱۳۹۲ نشستي پيرامون موضوع «تبلیغات در اتحاد شوروی» با سخنراني آقاي سعید خاورینژاد، کارشناس ارشد علوم سیاسی، پژوهشگر و مترجم مرکز هنرهای تجسمی در حوزه هنری برگزار خواهد شد. اين نشست كه با نمايش فيلم و اسلايد همراه است، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در دانشكده حقوق و علوم سياسي (سالن مركز مطالعات عالي بينالمللي) دانشگاه تهران ميزبان علاقهمندان خواهد بود.

موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و برنامه اوراسیای مرکزی مقدم استادان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی را ارج مینهند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 31256