توصيه مطلب
۰
 
وضعيت نظامي روسيه
 

وضعيت نظامي روسيه
 

زمينه دفاعي
شوروي ابرقدرت نظامي با زرادخانه عظيم اتمي و ميليونها نظامي بود. در سال هاي ۸۰ قرن بيستم تعداد نفرات نيروهاي مسلح آن بيش از ۵ ميليون نفر بود. بلافاصله بعد از فروپاشي شوروي نيروهاي مسلح آن تحت فرماندهي نظامي جامعه مشترك المنافع قرار گرفت. 

روسيه نيز مانند ديگر كشورهاي عضو جامعه به ساخت نيروهاي مسلح خود دست يازيد. فرماندهي نيروهاي مسلح جامعه اندكي بيش از يك سال به بقاي خود ادامه داد ولي توان آن بشدت كاسته شد و در نهايت در ژوئن ۱۹۹۳ بطور كامل منحل شد و اختيارات آن به فرماندهي نظامي روسيه منتقل شد. 

رد ساختار جديد نيروهاي مسلح شوروي نهادي به نام شوراي امنيت مسئول تعيين سياست دفاعي كشور تداير گرديد. رئيس جمهور روسيه اعضاي اين شورا را انتصاب و بركنار ميكند و رياست جلسات آن را به عهده دارد.
 
در سال ۱۹۹۸ روسيه ۱ ميليون نظامي در ارتش، نيروي دريايي، نيروي هوايي، پدافند ضد هوايي و نيروهاي موشكي راهبردي (كه تسليحات اتمي كشور را كنترل ميكند) داشت. نيروهاي انتظامي منجمله نيروهاي مرزبان به ۲۲۰ هزار نفر بالغ ميشد. 

هرچند نيروهاي عمومي رزمي روسيه قابليت رزمي خود را از دست دادهاند. شكستهاي بزرگ ارتش در سال هاي ۹۵ و ۹۶ در چچن كمبودهاي فاحش در زمينه فرماندهي، لجستيك، تعليمات و روحيه را به نمايش گذاشت. تا وقتي اين مسائل حل نشود روسيه نخواهد توانست موقعيت خود به عنوان قدرت نظامي جهاني را احيا كند. 

مطابق با قوانين روسيه، هر شهروند مذكر ۱۸ ساله و بالاتر بايد دو سال در ارتش خدمت اجباري كند لكن شانه خالي كردن كسترده جوانان از خدمت وظيفه باعث شده تعداد سربازان وظيفه بطور ملموس كاهش يابد.
 
طي چند سال گذشته از امكان تبديل ارتش به ارتش حرفهاي سخن به ميان آمد. ارتشي كه تمام نظاميان آن داوطلب باشند چيز گرانتر از استفاده از مشمولين به خدمت است و به همين دليل با توجه به اوضاع مالي روسيه تحقق يافتن اين ايده در آينده نزديك ممكن نخواهد شد.
 
ارتش طي ساليان استقلال روسيه با مشكلات بسيار مانند خشونت افسار گسيخته عليه سربازان تازه خدمت، جنايت بين نظاميان، سوء استفاده نظاميان عاليرتبه از موقعيت خود، رشوه خواري گسترده، كمبود مسكن براي نظاميان جوان و كمبود مالي شديد در ارتش مواجه شد.
 
در نتيجه نظاميان نميتوانند تمرينات لازم را انجام دهند و قابليت جنگي آنها بشدت كاهش يافته و ارتش نميتواند حتي تجهيزات جنگي ساخت روسيه كه به ديگر كشورها صادر مي شود را خريداري كند.
 
پس از فروپاشي شوروي تمام تسليحات هستهاي آن به روسيه منتقل شد. برخي از اين تسليحات نابود شد ولي بخش اعظم آنها باقي مانده است. كشورهاي غربي به كرات در مورد محفوظ بودن اين تسليحات و امكان فروش آنها به كشورهاي متخاصم يا سازمانهاي تروريستي ابراز نگراني كردهاند.
 
شوروي با غرب قراردادهاي خلع سلاح امضا كرده بود و روسيه به عنوان وارث آن قرارداد استارت-۱ و قرارداد محدوديت نيروهاي متعارف در اروپا را قبول كرده و علاوه بر اين بعد از فروپاشي شوروي بين روسيه و ايالات متحده قرارداد استارت۲ امضا شد. 

اين اواخر بين روسيه و آمريكا در مورد تمايل واشنگتن براي ساخت سيستم پدافند ضد موشكي ملي اختلاف نظر بروز كرده است و رهبري روسيه تهديد ميكند در صورت خروج آمريكا از قرارداد پدافند ضد موشكي سال ۱۹۷۲، بطور يك طرفه از قراردادهاي خلع سلاح اتمي خارج شود و با توليد موشكهاي چند كلاهكي نقشههاي آمريكا براي ساخت سپر ضد موشكي را نقش بر آب كند.
 
اوايل سال هاي ۹۰ صادرات اسلحه روسيه به خارج بشدت رو به كاهش رفت ولي اواخر همان دهه صادرات اسلحه روسي به كشورهاي خارجي آغاز به رشد كرد ولي اين رشد جنبه اقتصادي داشت و روسيه برخلاف دوران شوروي سعي نكرد از اين امر به عنوان وسيلهاي براي مبارزه با ايالات متحده آمريكا استفاده كند.

منبع: رايزني فرهنگي ايران در روسيه

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24498