توصيه مطلب
۰
 
انقلاب‌هاي عربي بر آسياي مركزي و قفقاز تاثير مي‌گذارد
 


ايراس: 'ميخاييل مارگليف' رييس كميته امور بين المللي دوماي روسيه پيش بيني كرد كه انقلاب هاي مردمي كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا، آسياي مركزي و منطقه قفقاز را نيز تخت تاثير قرار دهند. به گزارش ايراس به نقل از ايرنا؛ مارگليف روز دوشنبه در نشست ويژه بررسي تحولات منطقه گفت: پيامدهاي انقلاب هاي مردمي كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا، مناطق همجوار روسيه در قفقاز و آسياي مركزي را در برخواهد گرفت.
وي در خصوص سياست آتي روسيه در قبال تحولات جاري منطقه اظهار داشت: با توجه به اينكه فرآيند انقلاب هاي مردمي در منطقه خاور نزديك هنوز جريان دارد، بايد نتايج مطالعات انجام شده در اين خصوص را بررسي و جمع بندي كرد. رييس كميته بين المللي دوماي روسيه از ارايه توضيحات شفاف در ارتباط با رويكردهاي آتي مسكو در قبال تحولات منطقه طفره رفت. روسيه بر خلاف غرب و برخي كشورهاي عربي با هر گونه مداخله خارجي در امور داخلي كشورهاي بحران زده خاورميانه و شمال 'آفريقا مخالف بوده و بر لزوم حل و فصل آنها از طريق مذاكره و گفت و گو ميان دولت ها و گروه هاي مخالفان تاكيد دارد.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 22724