توصيه مطلب
۰
 
درياي خزر و ضرورت تدوين رژیم حقوقی براي آن
 

درياي خزر و ضرورت تدوين رژیم حقوقی براي آن
 

ايراس؛ "خلف خلف اف" معاون وزير امور خارجه آذربايجان درباره توافقات آتي نشست مسكو درباره درياي خزر ابراز اميدواري كرد. وی تاکید کرد در حال حاضر گروهي در حال بررسي پیش نویس سندي هستند كه ممكن است در اجلاس سران كشورهاي درياي خزر در روسیه به امضاء برسد. اين نشست در سه ماهه اول سال آینده قبل از برگزاري نشست وزرای خارجه اين كشورها برگزار ميگردد.

یکی از مهمترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تدوين رژیم حقوقی جدید آن است. تا قبل از فروپاشي شوروي دريايخزر بین شوروی سابق و ایران به صورت مشاع و بر اساس قراردادهاي 1940 و 1921 اداره ميشد. پس از فروپاشي به جاي دو كشور، كشورهاي حاشيه خزر به 5 كشور (ايران، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) تغيير يافتند. درياي خزر، بزرگترين درياچه جهان و يكي از نقاط استراتژيك خصوصا از بُعد اقتصادي است. اين دريا سرشار از منابع انرژی و همچنين ذخاير عظيم ماهيهاي خاوياري است؛ اما متاسفانه تقسیم منابع زیر زمینی این دریا با توافق هر ۵ کشور حاشیه خزر با شکست مواجه شده است. با گذشت بیش از 17 سال هنوز مرز دریایی میان کشورهاي ساحلي مشخص نگردیده و اختلاف نظرهای بسياري بين كشورهاي ساحلي براي تدوين يك رژيم حقوقي پايدار وجود دارد. 
  
هم اكنون در حالي نشست بررسي رژيم حقوقي درياي خزر در مسكو قرار است برگزار گردد كه كشورهاي شمالي درياي خزر بدون حضور ايران و تركمنستان اقدام به تقسيم و تصميمگيري براي بهرهبرداري از  منابع آن نمودند. اين توافقات يك مرتبه در سال 1998 ميان روسيه و قزاقستان انجام گرفت كه منجر به تحدید حدود بخش شمالی دریای خزر ميان خودشان شد. همچنين دگر بار در تاریخهاي ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ و 27 فوريه ۲۰۰۳، قزاقستان و آذربایجان به توافق در مورد تعیین حدود در دریای خزر ميان خودشان دست يافتند. نهايتا سه كشور قزاقستان، آذربایجان و روسیه در 14 مي سال ۲۰۰۳ اقدام به تقسيم اين دريا ميان خودشان بدون حضور ايران نمودند.

خزر درياي مشترك ميان 5 كشور است، لذا بايد تدابيري انديشيده شود كه بدون حضور حتي يكي از اين كشورها تصميمگيري در اين خصوص اتخاذ نگردد و باتوجه به منابع غني و موقعيت استراتژيكي كه اين دريا دارد بايد هر چه سريعتر وضعيت حقوقي اين دريا بايد مشخص گردد.

انتهاي متن/

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 32453