توصيه مطلب
۰
 
همکاری نظامی روسیه و بلاروس
 

همکاری نظامی روسیه و بلاروس
 

ایراس؛ روسیه و بلاروس بیش از سه میلیارد روبل جهت اختصاص به پروژههای امنیتی مشترک بین دو کشور هزینه میکنند. 

به گزارش ایراس به نقل از ریانونوستی، این خبر را یکی از مقامات رسمی مسکو بیان نمود. به گفته این مقام روسی، مسکو و مینسک در سال جاری میلادی برنامههای مشترکی را در زمینه اکتشافات فضایی و تقویت نیروهای نظامی منطقهای به مرحله اجرا درخواهند آورد. روسیه و بلاروس در سال ۱۹۹۹ در تلاش برای یکپارچه سازی سیاسی و اقتصادی میان خود به تشکیل اتحادیهای پرداختند. بر اساس این اتحاد نظامی، دو کشور در زمینه دفاع از حریم هوایی روسیه و بلاروس با یکدیگر همکاریهای گستردهای را به عمل خواهند آورد. 

پایان متن/

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 33579