توصيه مطلب
۰
 
رئیس‌جمهور بلاروس به قزاقستان سفر مي‌كند
 

ايراس: «الکساندر لوکاشینکو» رئیس جمهور بلاروس پنجشنبه (۱۱ مهر) با سفر رسمی وارد قزاقستان میشود. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛دیدار و مذاکرات لوکاشینکو با «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان و برخی از مقامات دیگر دولت و مجلس این کشور در دستور کار این بازدید ۲ روزه خواهد بود.

مسائل تعمیق روابط دوجانبه در بخشهای اقتصادی و تجاری میان مینسک و آستانه و همچنین تدوین اقداماتی برای سرمایهگذاری مشترک در اجرای طرحهایی در بخش صنایع و نوآوری، صنایع تعاونی و کشاورزی از جمله موارد دستور کار این سفر عنوان شده است.

این در حالی است که مقامات سطوح عالی بلاروس و قزاقستان فرآیندهای توسعه همگرایی میان جامعه کشورهای همپیمان و در محدوده اتحاد شوروی سابق، بویژه در چارچوب اتحادیه گمرکی و سازمان همکاری اقتصادی موسوم به «اوراسیا» را نیز مورد بحث و تبادلنظر قرار میدهند. امضای بیانیه مشترک رؤسای جمهوری بلاروس و قزاقستان و چندین سند دوجانبه نیز از دیگر اقدامات برنامهریزی شده برای این سفر است.

دولت قزاقستان هدف از بازدید آتی رئیس جمهور بلاروس از آستانه را یک انگیزه جدید برای توسعه همکاریهای بین این کشورها و گامی در زمینه تقویت اعتماد دوجانبه و چندجانبه و همچنین امکانی برای هماهنگسازی مواضع در مورد مسائل بینالمللی میداند.

بلاروس، قزاقستان و روسیه کشورهای عمده سازمان امنیت جمعی و سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا بوده و از ۲ سال پیش نهاد تازهای را با نام اتحادیه گمرکی به منظور کاهش مشکلات برای حملونقل کالا و فرآوردههای داخلی ایجاد کردند. بلاروس و قزاقستان همچنین به عنوان ۲ کشور با وضعیت بهتر و با ثبات اقتصاد خود، جایگاه مناسبی در جامعه کشورهای همسود دارند.

کارشناسان بررسی موضوع پذیرش اعضای جدید به اتحادیه گمرکی از جمله تبادلنظر در مورد درخواست قرقیزستان برای عضویت در این نهاد اقتصادی را از دیگر محورهای گفتوگوهای سران بلاروس و قزاقستان در مذاکرات آستانه میدانند. به گفته این کارشناسان، در بازدید آتی رئیس جمهور بلاروس از آستانه که با گذشت بیش از ۲ سال از سفر قبلی وی انجام میشود، احتمالا مسائل امنیت آسیای مرکزی نیز از دیگر محورهای مذاکرات خواهد بود.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30789