توصيه مطلب
۰
 
کریمه و پناهندگان اوکراینی
 

افزایش تنش ها در شرق اوکراین بسیاری از شهروندان را به ویژه در شرق این کشور مجبور به مهاجرت به روسیه و سایر شهرها از جمله کریمه کرده است.
کریمه و پناهندگان اوکراینی
 
ایراس؛ کریمه از اولین نقاط مناقشه برانگیز در بحران اوکراین بود که در پی تصمیم روسیه مبنی بر اجرای رفراندوم خواهان پیوستن به این کشور شد.

تشدید بحران در اوکراین حتی با برگزاری انتخابات نیز فرو ننشست و هر روز بر وخامت آن نیز افزوده می شود. این موضوع جدای از تاثیرات سیاسی به لحاظ اجتماعی بازخوردهایی را در پی داشته است. بسیاری از شهروندان در نقاط شرقی اوکراین خانه و خانواده های خود را از دست داده و اکنون به عنوان پناهنده به سایر شهرها از جمله کریمه روانه شده اند.

کریمه در اولین روزهای بحران حساب خود را از سایر شهرها جدا کرد و با برگزاری رفراندوم خواهان پیوستن به روسیه شد. این شهر در روزهای اخیر میزبان بسیاری از پناهندگان اوکراینی شده است و البته این کار را با همکاری مسکو انجام می دهد.

ستاد حوادث غیر مترقبه روسیه به عنوان نهاد اجرایی از سوی دولت در این امر با کریمه هماهنگی و ارتباط نزدیکی را برقرار نموده است به طوری که روزانه تقریبا ۲۵۰ پناهنده اوکراینی با همکاری این دو به نقاطی هم چون اسمالنسک و یاراسلافسکا انتقال داده می شوند. البته این مناطق به عنوان محل اقامت موقت برای این افراد در نظر گرفته شده اند.

آن چه در این قسمت قابل تامل است مسئله همکاری کریمه و روسیه در تامین اسکان و غذای پناهندگان اوکراینی می باشد. به نظر می رسد که جدای از بحث اجتماعی و حقوق بشر برخی مسائل سیاسی در این موضوع دخیل باشند از جمله این که کریمه از این امر در راستای همکاری هر چه بیشتر با روسیه و نزدیک شدن به آن قدم برمی دارد.


تحریریه ایراس/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36775