توصيه مطلب
۰
 
آغاز رایزنی‌های سیاسی اسرائیل و ازبکستان
 

ايراس: رژیم صهیونیستی با توجه به شناخت ظرفیت بالای جمهوری ازبکستان، در تلاش است روابط خود با این کشور قدرتمند آسیای مرکزی را توسعه بخشد. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ طی روزهای گذشته یک هیئت اسرائیلی تحت ریاست «انا آزری» مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور، ضمن سفر به تاشکند با مقامات ازبک ملاقات کرد.

در این مذاکرات، آزری به همراه «آیبیک عثماناف» وزیر امور خارجه ازبکستان، چگونگی توسعه روابط دوجانبه و اوضاع در خاورمیانه و کشورهای همسود را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این سفر، هیئت اسرائیلی همچنین از شهرهای تاریخی بخارا و سمرقند بازدید و با رؤسای آن و اعضای جامعه یهودیان این مناطق ملاقات کرد.

این در حالی است که جامعه یهودیان سمرقند و بخارا همراه با شهروندان اسرائیلی که از بخارا به آنجا رفتهاند، نقش مهمی در توجیه و حفظ روابط میان اسرائیل و ازبکستان بازی میکنند.

به دنبال سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوریهای جدید در قفقاز و آسیای مرکزی، رژیم صهیونیستی تلاش گستردهای برای نفوذ اقتصادی و سیاسی در این منطقه که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل میدادند آغاز کرد.

نگاه رژیم صهیونیستی در توسعه روابط با کشورهای منطقه آسیای مرکزی را میتوان در قالب سیاستهای کلی این رژیم از ابتدای شکلگیری تاکنون ارزیابی کرد، چنانچه از زمان شکلگیری، این رژیم غاصب به خاطر انزوای همهجانبه در منطقه خاورمیانه، سعی داشته با کشورهای مسلمان و غیرعرب منطقه رابطه برقرار کند.

رژیم صهیونیستی از ابزارهای مختلف همچون شرکتهای فعال در زمینه کشاورزی و دامپروری صنعتی، مؤسسات علمی و پژوهشی، دانشگاهها، انجمن دوستی اسرائیل و ازبکستان و کلوپ صهیونیستی و قزاقی، سفارتخانههای رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و سرمایهداران یهودی آمریکایی برای نفوذ در آسیای مرکزی استفاده میکند. 

از دیگر ابزارهای نفوذ رژیم صهیونیستی در ازبکستان و قزاقستان میتوان به یهودیان این کشورها اشاره کرد. در حال حاضر، تعدادی از یهودیان این مناطق که به سرزمینهای اشغالی مهاجرت کردهاند، حلقه اتصال و تحکیم روابط این رژیم و کشورهای منطقه محسوب میشوند و بیشتر سرمایهگذاریها در منطقه با تشویق و حمایت آنها صورت میگیرد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26389