توصيه مطلب
۰
 
همايش منطقه‌اي مقابله با آلودگي نفتي در درياي خزر
 

ايراس: معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست از برگزاري مانور منطقهاي مقابله با آلودگي نفتي در درياي خزر در تاريخ ششم شهريور ماه خبر داد. به گزارش ايراس به نقل از مهر؛ عبدالرضا كرباسي با بيان اين مطلب افزود: همايش و مانور ملي مقابله با آلودگي نفتي با شركت كشورهاي همسايه درياي خزر يعني روسيه، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان در ششم شهريور ماه جاري در بندر نوشهر برگزار ميشود.

به گفته وي، اين همايش براساس مصوبه هيئت عامل سازمان بنادر و دريانوردي و در راستاي اجراي مفاد كنوانسيونهاي بينالمللي جست وجو و نجات دريايي (SAR) همكاري، مقابله با آلودگي نفتي (OPRC) برگزار ميشود.

كرباسي اظهار داشت: همايش و مانور ملي و منطقهاي جستجو، نجات و مقابله با آلودگي نفتي با همكاري ارگانها و سازمانهاي داخلي و با شركت نمايندگان كشورهاي همسايه درياي خزر از نوشهر آغاز مي شود ودر شهرهاي ديگر ادامه مييابد.

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست دعوت از ارگانهاي استاني و سازمان مركزي براي ارائه مقالات علمي كاربردي، دعوت از شركتهاي فعال در امور ايمني و تجهيزات دريايي و برگزاري نمايشگاه جانبي را از مهمترين برنامههاي پيشبيني شده همايش و مانور ملي مقابله با آلودگي، جستوجو و نجات دريايي عنوان كرد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 25551