توصيه مطلب
۰
 
یادمان های مقاومت و نبرد در موزه جنگ مسکو
 

هفته فیلم دفاع مقدس در موزه جنگ مسکو شروع به کار کرد.
ایراس؛ دکتر "مهدی سنایی" سفیر ایران در روسیه و رئیس موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) از شروع به کار هفته فیلم دفاع مقدس در موزه جنگ مسکو خبر داد. سنایی در صفحه فیسبوک خود نوشت: 
"امروز برای افتتاح هفته فیلم دفاع مقدس به موزه جنگ مسکو رفتیم. در سالن نمایش این موزه، هفته فیلم ایران با همت رایزنی فرهنگی و با حضور پنج فیلم و نمایش فیلم سینمایی "چ" شروع شد. رئیس موزه و من نیز و همچنین دبیر سینمای دفاع مقدس سخنانی در ابتدای مراسم ایراد کردیم. بعد هم دیدار کوتاهی از این موزه و بخش یادمان های جنگ جهانی دوم داشتم. این موزه را البته بارها سال های گذشته دیده بودم؛ اما بخش هنر تجسمی که در آن نبردهایی خونین لنینگراد، استالینگراد، کورسک، دنیپر، اطراف مسکو و نهایتا فتح برلین و پیروزی در جنگ جهانی دوم را ترسیم کرده اند بسیار دیدنی و با شکوه است.به نظرم مجموعا روس ها جنگ وزنی را بسیار زیبا در قالب هنر در بخش هایی مختلف روسیه ماندگار کرده اند. در ورودی سالن اصلی موزه جنگ مسکو که سال ۱۹۹۵ به دستور یلتسین در کنار پارک بیرونی بنا شد، ۲۷ میلیون زنجیر قطره مانند به نشانه اشک های ۲۷ میلیون مادری که فرزندانشان را در جنگ جهانی دوم از دست دادند از سقف آویزان است.شهر لنینگراد یا سن پترزبورگ ۸۷۲ روز در محاصره آلمانی ها ماند و به سختی مقاومت کرد. سرمای سن پترزبورگ و سرسختی و نبرد استالینگراد آلمانی ها را نهایتا زمینی کرد. در موزه نام همه تیپ ها و گردان های شرکت کننده در جنگ و همچنین رشد هنر و جریان سیاست و جامعه به موازات جنگ ترسیم شده است. جنگ جهانی دوم برای روسیه ۲۷ میلیون و در کل ۵۰ میلیون قربانی گرفت."
 منبع: فیسبوک دکتر مهدی سنایی؛


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 37071