توصيه مطلب
۰
 
ماهنامه شماره 34(مرداد و شهريور1390)
 

ماهنامه شماره 34(مرداد و شهريور1390)
 

فهرست مطالب

از طرح گام به گام تا روابط راهبردي
گفتگو با دكتر مهدي سنايي 

عملکرد ايران و ترکيه در آسياي مرکزي
نويسنده: دکترعبدالله رمضانزاده / ماندانا مرادي

نگاهي به روابطه ايران و ارمنستان
نويسنده: حديث مرادي

فدارسيون روسيه و سياست نگاه به شرق
نويسنده: مصطفي محمدي 

سيستم پدافند موشکي در شرق اروپا از گذشته تاکنون
نويسنده: مسعود رضائي 

اصلاحيه جكسون ـ ونيك و تاثير آن بر روابط تجاري روسيه و آمريكا
نويسنده: جعفر خاشع/ حبيب رضازاده

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 1277