توصيه مطلب
۰
 
ماهنامه شماره 35 (مهر و آبان ۱۳۹۰)
 

ماهنامه شماره 35 (مهر و آبان ۱۳۹۰)
 
فهرست مطالب
 افق هاي تازه در روابط ايران و روسيه 
گفتگو با دکتر جهانگیر کرمی 

بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط ايران و روسيه
نویسنده: محمّد حقوقي، يدالله دهقان 

بازگشت مدرن به دوران كلاسيك غربي شرقي
نویسنده: رضا حجت شمامي

نقش آمريكا و روسيه در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر
نویسنده: دكتر بهناز اژدري، سعيد قائيني حصاروئيه

راهبرد چندجانبه روسيه در عرصه معادلات بين المللي
نویسنده: رضا مهرعطا

گزارش و نقد كتاب
بحران كاهش جمعيت و وضعيت خانواده در روسيه امروز
نویسنده: مجتبي كرمي

كاترين سوم روسيه: بازي هاي مردانه در لباس زنانه
نویسنده: فرزانه شفيعي

نقد كتاب «فرهنگ نيلگون در سرزمين روس»
نویسنده:
الهه كريمي ريابي
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 29990