توصيه مطلب
۰
 
انتشار كتاب "شناخت جمهوري آذربايجان رويكردي اقتصادي وتجاري"
 

انتشار كتاب "شناخت جمهوري آذربايجان رويكردي اقتصادي وتجاري"
 

ايراس: چاپ اول كتاب " آشنايي با جمهوري آذربايجان،رويكردي اقتصادي وتجاري " به قلم جناب آقاي دكتر امير احمديان با همكاري جناب آقاي جواد پور قلي به همت انتشارات شيرازه منتشر وبه بازار كتاب عرضه شد. اين كتاب مجموعهاي از اطلاعات اساسي آماري را از سالهاي 2000تا 2007 را در بر ميگيرد وزمينه مقايسهاي تحولات سالانه جمهوري آذربايجان را از سال 2000 تاكنون فراهم مي آورد.


مقدمه
کتاب «شناخت جمهوري آذربايجان» مجموعه اي است از اطلاعات و آمارهاي پايه اي و اساسي در مورد جمهوري آذربايجان که بر اساس اطلاعات در دسترس و مطالعات انجام شده نگارندگان و با استفاده از آمارهاي منتشره از سوي «کميته دولتي آمار» جمهوري آذربايجان در سالنامه آماري سال هاي مختلف بويژه سال ۲۰۱۱ و نيز سايت اطلاع رساني کميته يادشده، تاليف شده است. سالنامه آماري جمهوري آذربايجان همه ساله از سوي کميته يادشده منتشر و به دو زبان آذربايجاني و انگليسي به صورت کتاب چاپ و همزمان در سايت اطلاع رساني کميته ارائه مي گردد. 

آز آنجا که اطلاعات بازرگانان، فعالان اقتصادي، مؤسسات و دواير دولتي و جامعه علمي، مطالعاتي و تحقيقاتي جمهوري اسلامي ايران از جمهوري آذربايجان به عنوان کشور دوست و همسايه و دومين کشور شيعه جهان اندک است، انتشار اين مجموعه مي تواند در ارتقاي سطح دانش جامعه ايران نسبت به جامعه جمهوري آذربايجان بسيار مفيد واقع شود. به همين سبب هدف اصلي تدوين اين مجموعه ارزشمند، ارائه تصويري روشن و يکسان از جامعه جمهوري آذربايجان در زمينه هاي جغرافيايي، اجتماعي - اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و تجاري است که مجموعه آمارهاي ارائه شده را در بر مي گيرد. با استفاده و استناد به اين اطلاعات رسمي در مورد جمهوري آذربايجان، اميد مي رود مغايرتهايي که در مورد مطالعات اين جمهوري در آثار منتشره به زبان فارسي ديده مي شود، از ميان برود.
شناخت جمهوري آذربايجان در نوع خود نخستين مجموعه اقتصادي و تجاري در باره جمهوري آذربايجان است که در جمهوري اسلامي ايران منتشر مي شود. اين کتاب مجموعه اي از اطلاعات اساسي آماري از سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ را در بر مي گيرد و زمينه مقايسه اي تحولات سالانه جمهوري آذربايجان را از سال ۲۰۰۰ تا کنون فراهم مي آورد. اشخاص يا سازمانها و مراکزي که نياز به دسترسي به اطلاعاتي گسترده و بيشتر در باره آذربايجان دارند مي توانند به سالنامه هاي آماري منتشر شده مراجعه نمايند.
 
در اين مجموعه ابتدا اطلاعاتي پايه اي در باره جمهوري آذربايجان براي شناخت كلي از اين كشور آورده شده است. براي شناخت بيشتر جمهوري آذربايجان سرزمين و مردم جمهوري، تقسيمات كشوري، جمهوري خودمختار نخجوان، قره باغ كوهستاني و اقوام ساكن در اين جمهوري آورده شده است. جمعيت جمهوري آذربايجان و ويژگي هاي آن از جمله آموزش و اشتغال بطور مفصل بحث شده است. بخش گسترده اي تحت عنوان «گزارشي پيرامون رشد اقتصادي - اجتماعي جمهوري آذربايجان در سال ۲۰۰۹» آورده شده كه براساس آخرين گزارش رسمي دولت جمهوري آذربايجان است و تصويري كامل از اوضاع اقتصادي جمهوري ارائه مي دهد. در فصل اوضاع اقتصادي جمهوري آذربايجان كوشش شده است همه بخشهاي مهم اقتصادي معرفي و با ارائه اطلاعات سري هاي زماني، قابليت بررسي تحولات جمهوري به تصوير كشيده شود. تجارت خارجي جمهوري آذربايجان و ديگر اطلاعات آيينه اي است از تحول اقتصادي و اجتماعي اين جمهوري كه براي تهيه و ترجمه و تاليف آنها زماني طولاني صرف شده است. 

در بخش پاياني كتاب روابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با جمهوري آذربايجان مورد بحث قرار گرفته است. در پايان منابع مورد استفاده در اين اثر آورده شده است. 

در فرايند انتخاب اطلاعات اساسي از زبان انگليسي و ترجمه آنها و معادل سازي اصطلاحات اقتصادي- علمي كوشش داشته ايم تا بهترين و متداول ترين اصطلاحات را بر گزينيم. ممكن است گفته شود كه در سايت هاي سازمانهاي آماري اين اطلاعات وجود دارد، ولي بايد ياد آور شد كه به جهت فراواني اصطلاحات و تعاريف و مفاهيم آماري و اقتصادي، و دشواري معادل سازي آنها كه كاري تخصصي است، امكان استفاده مستقيم از سايتها و بهره برداري از آنها براي همگان و فعالان اقتصادي و كارشناسان فراهم نيست. در تهيه گزارش اقتصادي سال ۲۰۰۹ كه به زبان آذربايجاني منتشر شده بود، آقاي بهروز زارع شاهمرسي مترجم و مولف برجسته و فرهنگي خوشنام استان آذربايجان شرقي بما ياري رساندند و پس از مقابله ترجمه و اصل گزارش، توسط مولفين اين اثر، در اين كتاب منظور شده است كه جا دارد از همكاري هاي ايشان قدرداني داشته باشيم. 

در پايان بر خود وظيفه مي دانيم از كوشش ها و پيگيري هاي سركار خانم زيبا جلالي مدير محترم انتشارات صاحب نام شيرازه كه زحمت كتاب آرايي و مراحل انتشار اين كتاب را با گشاده رويي پذيرفتند، سپاسگزاري داشته باشيم و موفقيت ايشان را در نشر آثار علمي، اجتماعي و ادبي در ايران از درگاه ايزد يكتا آرزومند باشيم. 

بي شك زحمات ما براي ياري رساندن به فعالان اقتصادي و محققين و كارشناساني كه در زمينه جمهوري آذربايجان نياز به اطلاعات اساسي دارند، در صورت بهره برداري از اين اثر و تاثير اطلاعات مندرج در آن در تصميم گيري بهينه براي انجام كارها، به ثمر مي نشيند و هر گامي كه براي جلوگيري از خطا و افزايش منافع ملي جمهوري اسلامي ايران برداشته مي شود، موجب سربلندي كشور و ملت ايران و رضاي خداي سبحان خواهد بود. 

هدف نهايي ما توسعه مناسبات برادرانه دو ملت برادر و همسايه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان است كه اميدواريم خداوند بزرگ ما را در اين راه ياري رساند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24670