توصيه مطلب
۰
 
وضعيت اجتماعي تركمنستان
 

وضعيت اجتماعي تركمنستان
 

جمعيت و تركيب قومي
با وجود جمعيت اندك، كشور تركمنستان كشوري چند مليتي است و گروههاي قومي و ملي براساس قانون اساسي از حقوق مساوي برخور دارند. براساس برخي برآورد ها نمايندگان بيش از يكصد مليت و قوميت در تركمنستان سكونت دارند. سرشماري سراسري دولتي سال ۱۹۹۵ گوياي آن است كه آمار جمعيت تركمنستان در مجموع ۴۴۸۳۳۰۰ نفر است كه از اين تعداد ۷۷ % تركمن – ۲/۶ % ازبك، ۷/۶ % روس- ۲% قزاق- ۸/۵ % ارمني- ۸/۵ % آذري- ۸/۵ % تاتار- ۸/۵ % بلوچ و ۵/۰% اكرايني هستند. همچنين گروههايي از كرد ها، كره اي ها، دونگانها، خزرها، يهوديان و ساير قوميت ها نيز در تركيب قومي تركمنستان وجود دارند. اخيراً اعلام شده كه جمعيت اين كشور از مرز ۵ ميليون نفر گذشته و به ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر رسيده است.

زبان رسمي تركمنستان
براساس اصل ۱۳ قانون اساسي تركمنستان كه در تاريخ ۱۸ ماه ۱۹۹۲ در اجلاس چهاردهم دوره دوازدهم شوراي عالي تركمنتسان تصويب شد، زبان تركمني زبان رسمي تركمنستان است. البته تا چندي پيش زبان روسي به عنوان زبان بسياري از افراد تحصيل كرده و روشنفكران و همچنين زبان مشترك ارتباطي ملل اتحاد شوروي سابق در تركمنستان رايج بود و اسنادو مدارك به هر دو زبان قابل انتشار بود. اخيراً به دستور دولت استفاده از زبان تركمني در امور رسمي نظير تهيه اسناد و مدارك قانوني و حقوقي، اعلانات تبليغاتي و تجاري و مطبوعاتي اجباري شد. با وجود اين هنوز هم زبان روسي در تركمنستان كاربرد دارد و چندنشريه (روزنامه و مجله) و برنامه راديوتلويزيوني به زبان روسي است و كساني كه بر يكي از اين دو زبان تسلط داشته باشند به راحتي مي توانند مشكلات و مسائل خودرا حل نمايند. حروف الفباي زبان تركمني لاتيني، شبيه حروف الفباي تركي استانبولي است. البته چند حرف اين زبان معادل فارسي ندارد و مجموعاً الفباي جديد لاتيني ۳۰ حرف دارد.

رسانهها
رسانه های ترکمنستان مطلقا تحت انحصار دولت قرار دارند. مقامات کشور مسئول نظارت بر رسانه ها، چاپ جرائد و تایین خط مشی رسانه ها هستند. گزارشی که توسط سازمان امنیت و تعاون اروپا در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، فقدان آزادی مطبوعات در ترکمنستان را در تاریخچه ارزیابی های این سازمان پدیده ای بی سابقه خواند. همچنین به گفته گزارشگران بدون مرز، سازمان بین المللی دفاع از خبرنگاران و رسانه ها، صفرمراد نیازف رهبر فقید این کشور، از رسانه ها صرفا برای بالیدن به مقام خود و گسترش کیش شخصیت استفاده می کرد. به گفته یکی دیگر از نهادهای بین المللی آزادی بیان، واقع در کانادا، ترکمنستان بدترین ترین فضای مطبوعاتی را در جهان دارد. برنامه های شبکه های تلویزیونی روسیه قبل از پخش در ترکمنستان سانسور می شوند. ترکمن تله کام و سایر سازمانهای مخابراتی دولتی کاربری از اینترنت را کنترل می کنند.

نشريات
نيترلنی ترکمنستان - روزنامه، به زبان روسی، شش شماره در هفته
ترکمنستان - - روزنامه، به زبان ترکمنی، شش شماره در هفته
وطن - روزنامه، به زبان ترکمنی، ، سه شماره در هفته
گلکنيز - هفته نامه، به زبان ترکمنی، ارگان حزب دموکراتيک ترکمنستان
ترکمن دنياسی - ماهنامه به زبان ترکمنی، ارگان انجمن ترکمنهای جهان، عشق آباد
عدالت - به زبان ترکمنی
ادبيات و صنغات (هنر و ادبيات) - به زبان ترکمنی

تلويزيونها
تلويزيون دولتی ترکمنستان - دولتی، شامل سه کانال

راديوها
راديو دولتی ترکمنستان - دولتی، شامل دو کانال

خبرگزاریها
سرويس خبری ترکمنستان - خبرگزاری دولتی
اخبار آسیای مركزي - خبرگزاری فعال در ترکمنستان با جواز فعاليت از آمریکا

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24445