توصيه مطلب
۱
 
دوماهنامه شماره 40
 

دوماهنامه شماره 40
 
فهرست مطالب 

نگاه ويژه
گزارش برپايي همايش "ايران و همكاري هاي منطقهاي دراوراسيا"
تهیه و تنظیم: فاطمه عطری و فرزانه شفیعی

جلسه افتتاحیه
نشست اول: چشم انداز تحولات در منطقه اوراسیا
نشست دوم: ژئوپلیتیک انرژی و همکاری های اقتصادی در منطقه اوراسیا
نشست سوم: همکاری های منطقه ای در قفقاز
نشست چهارم: رویکردهای امنیت منطقه ای در اوراسیا
 جلسه اختتامیه
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30277