۱
توصيه مطلب
۰
 
شعر هفته: "عشق و جنگ"
 

شعر هفته: "عشق و جنگ"
 
از ترس سرشار است قلبم،
ترس عشق،
عشق – همانند جنگ
چشم در چشم.
احساس عشق همچون زخمی است
که سکوت و صدا را
میتوان در پس این زخم شنید.
و فشارمان میافتد
از دلهره هیاهوی پوچ جنگ
باید گریخت به سوی ساحل نجات.
نه، بدتر شده. این چون گودالی ست.
تو نشسته، در انتظار صدایی
و آنجا
از پس فاصلهها، نشانی
که منتظر است
تیری به پیشانیای بوسه زند.

شعر از: کانستانتین میخائیلویچ سیماناف
برگردان به فارسی: فاطمه محمدی
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 25922
فاطیما
United States
۱۳۹۱-۰۷-۱۸ ۱۲:۱۳:۱۳
زیبا بود (1258)