توصيه مطلب
۰
 
گردش در متروكه‌هاي شوروي(قسمت اول)
 

گردش در متروكه‌هاي شوروي(قسمت اول)
 

ايراس: در مناطق مختلف اتحادیه جماهیر شوروی سابق، اماکن و ساختمانهای متروکه زیادی وجود دارد؛ اعم از ساختمانها تا پایگاههای نظامی که مخروبههای آنها هنوز باقی مانده است و هر بینندهای را در فکر فرو میبرد. در سراسر دنیا شهرها، شهرکها، کارخانجات، ساختمانها، اماکن و حتی آثار باستانی وجود دارند که با گذر زمان تخریب، متروکه و یا نادیده گرفته شدهاند. به عنوان مثال شهر بانکوک در کشور تایلند به "شهر پروژههای ساختمانی نیمه تمام" شهرت دارد و یا شهر متروکهای به نام "بودی" در کالیفرنیا یا پروژه نیمه تمام "سان ژی" در تایوان یا شهر "واروشا" در قبرس یا "جزيره هاشيمايا گانکانجيما (جزيره ناوجنگي)" در ژاپن یا "دنياي بازي کاتولي" در تايوان یا شهر "سنتراليا" در پنيسلوانيا یا "یاشیما" که در گذشته يکي از جذابترين اماکن گردشگري مذهبي ژاپن به شمار ميرفته است یا شهر "پيرپيات" در اوکراين یا شهر "کراکو" در ايتاليا، همگی اماکنی شگفتانگیز اما متروکه هستند. مناطق اتحادیه جماهیر شوروی سابق نیز تعداد زیادی از این موارد را در خود جای میدهند. شمار زیاد اماکن مخروبه و متروکه در این محل ناظرین را به این فکر میاندازد که شاید شرایط پیچیده تاریخی، سیاسی، نظامی و اجتماعی در ادوار مختلف دلیل اصلی متروکه شدن این اماکن بوده است. گرچه تعداد آنها بسیار زیاد است اما در این مقاله تنها به معرفی هفت مورد از جالبترین این اماکن زیبا اما متروکه میپردازیم:

شهر متروکه پرامیشلنی
با سقوط اتحادیه جماهیر شوروی (شاید کمی قبل از آن)، ارتباطات و حمایت دولت از این شهر که در منطقه ورتوکاي روسیه واقع است، قطع شده و این شهر که روزی محل زندگی، کار و فعالیت عدهای از مردم شوروی بود به شهر متروکه و مخروبهای تبدیل شد. با قطع امکانات اولیه و ضروری زندگی مانند آب و برق شهر، ساکنین این منطقه به امید یافتن محل مناسبتری برای زندگی، شهر خود را ترک کردند. امروزه پس از گذشت بیش از بیست سال، ساختمانها و بسیاری از وسایل و امکاناتی که روزی به ساکنین این شهر متروکه تعلق داشته است، بدون رسیدگی رها شدهاند و در برابر نیروهای طبیعت هر روز فرسوده و مخروبهتر میشوند.


پایگاه زیر دریایی متروکه بالاکلاوا
این شهر کوچک واقع در سواحل دریای سیاه(در نزدیکی شهر کریمه اوکراین)، روزی پایگاه محرمانه زیردریاییهای هستهای شوروی بوده است. ساکنین این شهر به زندگی عادی خود ادامه میدادند تا این که در سال ۱۹۵۷ طی تصمیم مقامات حکومتی اتحادیه جماهیر شوروی، این شهر رسماً جزو خاک سواستوپل محسوب شده و پایگاه هستهای در آنجا ساخته شد. از آن پس حتی اعضای خانواده نیروهای مستقر در این شهر بدون داشتن اجازهنامه ویژه از مقامات دولتی، حق ورود به این شهر را نداشتند.


ساختار و طراحی این پایگاه هستهای به گونهای است که غیرقابل تخریب است؛ در واقع ساختار این بنا با هدف مقاومت در مقابل تاثیرات مستقیم انرژی اتمی طراحی و پایهریزی شده است. آنچه مسلم است ارزش این پایگاه به عنوان مرکزی محرمانه برای دولتمردان آن زمان است. گفته میشود که تمامی جمعیت شهر بالاکلاوا در آن مشغول به کار بودهاند و در واقع به غیر از کارکنان مجموعه افراد دیگری در آن سکونت نداشتند.

گفته میشود پایگاه بعد از سقوط اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۳ به فعالیت خود ادامه داده است و بعد از آن به طور تدریجی متروکه شده است و آخرین زیردریایی نیز در سال ۱۹۹۶ این پایگاه را ترک کرده است. این مکان گرچه امروزه متروکه شده است اما در واقع هنوز کاربرد داشته و مورد رفت و آمد قرار میگیرد، از این رو شاید کلمه متروکه در خور آن نباشد چرا که با وجود این که سازندگان اصلی آن را ترک کردهاند و امروزه تمامی تشکیلات و زیردریاییها از این مکان خارج شدهاند اما ساختار کلی هنوز پا برجاست و با این که به هیچ وجه به این هدف ساخته نشده است اما گردشگران و کاوشگران زیادی برای مشاهده این مکان، کانال، انبار مهمات و موزه کوچکی که در آن شکل گرفته است، از سراسر دنیا همواره به آنجا میروند.

زندانهای گولاگ
همانند اردوگاههای کار اجباری که در طول جنگ جهانی دوم در اروپا شکل گرفته بودند، در شوروی نیز زندانهای گولاگ با ظرفیت بیش از ده میلیون نفر دایر بود. گولا در واقع یک سازمان دولتی بود که مجموعه اردوگاههای کار یا به عبارتی زندانهای اتحادیه جماهیر شوروی را سازماندهی و اداره میکرد. محکومین با جرمهای مختلف از جرایم اجتماعی تا سیاسی در این زندانها نگهداری میشدند و مجازاتهای غیر قضایی نیز در این اماکن آزادانه اعمال میشد.


گولاگ به عنوان یک سازمان سرکوبکننده هر گونه فعالیت سیاسی در شوروی، در میان مردم رعبانگیز و مورد انزجار عامه بود. پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ مساحت زندانهای گولاگ را کاهش دادند. از سال ۱۹۵۰به بعد فعالیتهای سازمان به تدریج کمتر و متوقف شد و سرانجام گولاگ به طور کلی منحل شد و زندانهای متروکه یادگار آن دوران سیاه باقی ماندهاند.

ساختمانهای ناتمام
تعداد ساختمانهایی که ساخت آنها نیمه کاره تمام میشود در هیچ کشوری کم نیست. ساختمانهای متروکه و نیمه تمام که در بعضی از آنها هرگز کسی ساکن نبوده در روسیه هم وجود دارند. منظره نازیبایی از اسکلت آهنی ساختمانهای نیمه تمام قصه از وجود فساد سیاسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه میگوید.


مجموعه سیلوهاي موشک
در سراسر حومه روسیه و دیگر مناطق شوروی سابق سیلوهای مهمات و سلاح به ویژه سلاحهای هستهای وجود دارند. پس از سقوط اتحادیه جماهیر شوروی و خلع سلاحهای هستهای بسیاری از این سیلوها متروکه باقی ماندند. همان طور که در تصویر دیده میشود مجموعه سیلوهاي موشک که در لتونی واقع شده است متشکل از چهار سوله، پایگاه فرماندهی مرکزی و پناهگاه پشتیبانی فنی بوده است که امروزه تنها ویرانهای از آن باقی مانده است.


قلعه کناره اقیانوس
شهر ولادی واستک واقع در جنوب شرق روسیه زمانی محل قرارگیری یک قلعه آب (قلعهای که اطراف آن را آب احاطه کرده است) بسیار باارزش و گرانقیمت بوده است. پایگاههای ساحلی شوروی از آن جهت حائز اهمیت بودند که شوروی را در مقابل هجوم احتمالی ژاپنیها محافظت میکردند. قلعه آب و تونل آن در شهر ولادی واستک با وجود هرجومرجها و نابسامانیها در طول زمان دچار تخریب، فرسودگی و عدم رسیدگی شده است اما دیدن از آن همواره برای عموم آزاد است.


تجهیزات سنگین
هزینه گزاف انواع ماشینآلات صنعتی و ارتباطی هر بینندهای را به فکر فرو میبرد که دلیل متروکه و بیاستفاده ماندن این تعداد تجهیزات گرانقیمت و نسبتاً پیشرفته در شوروی چیست؟ منطقه شوروی محل قرارگیری بسیاری از پایگاههای نظامی، معادن و ماهوارههاست که بدون استفاده و یا حتی تخریب کلی رها شدهاند و هیچ برنامه یا تصمیمی در موردشان وجود ندارد. برای مثال دیش ارتباطی غول آسایی که در تصویر مشاهده میکنید، سالهاست که بدون استفاده در حومه شهری در روسیه قرار دارد.


منابع:
۷ Abandoned Wonders of the Former Soviet Union
http://weburbanist.com/۲۰۰۸/۰۱/۲۷/۷-abandoned-wonders-of-the-former-soviet-union-from-submarine-stations-to-unfinished-structures/
۷ Abandoned Wonders of the Former Soviet Union; Posted on Mar ۴
http://www.hightech-edge.com/seven-abandoned-wonders-soviet_union/۱۳۷۱/
جذابترين اماکن متروکه دنيا؛ برازنده محمد ؛ ۲۳ فروردین ۱۳۸۸
http://www.chtn.ir/webforms/fa/Article/ArticleInfo.aspx?ID=۷۸۶
Ghost in the Tundra : the abandoned city of Promyshlennyi, Vorkuta area, Russia
http://www.artificialowl.net/۲۰۰۸/۱۰/ghost-in-tundra-abandoned-city-of.html
Abandoned secret underground submarine base, Balaklava (Балаклава), the Crimea, Ukraine
http://www.artificialowl.net/۲۰۰۸/۰۸/former-classified-underground-submarine.html
Gulag; From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulag

نويسنده: مونا بقایی، عضو شوراي فرهنگي ايراس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 25472