۱
توصيه مطلب
۲
 
سالگرد ازدواج به سبک روسي
 

سالگرد ازدواج به سبک روسي
 

ايراس: در روسیه سنت خاصی هست که در آن هر ساله سالگرد ازدواج را جشن گرفته و هدیه خاصی برای سالهای مختلف زندگی زناشویی در نظر گرفته شده و نام خاصی هم دارد. البته در حال حاضر چندان این رسم رعایت نمیشود، ولی دانستن آن خالی از لطف نیست. 

اولین سالگرد ازدواج را سیتسِوایا یا مارلِوایا و یا واتنایا سِوادبا مینامند که اگر بخواهیم معنی کنیم به معنای پنبهای و پارچه-ای است و در این روز همسران به یکدیگر روسری یا دستمالی از جنس کتان یا ابریشم یا چیت هدیه میدهند؛ دومین سالگرد ازدواج را بوماژنایا سِوادبا یعنی کاغذی مینامند و هدایای مخصوص آن اشیایي از جنس کاغذ یا پلاستیک و لوازم منزل است؛ سومین سالگرد نام خاصی ندارد و در آن همسران اشیای پوستی و یا از جنسهاي بدل پوستي به یکدیگر هدیه میدهند؛ در چهارمین سالگرد ازدواج که آن هم نام خاصی ندارد هدیه شامل پارچه کتان و یا ابریشم طبیعی یا مصنوعی خواهد بود؛ در سال پنجم از زندگی زناشویی که دِرِویانایا به معنای چوبی نامیده میشود برای دادن هدیه از اشیای چوبی مانند جعبهها و صندوقچههای چوبی یا شمعدانهای چوبی استفاده میشود و این نشاندهندة این است که گذشت پنج سال از زندگی استحکام پایههای آن را میرساند.

در ششمین سالگرد اشیایی از جنس چدن هدیه داده میشود؛ سالگرد هفتم را مِدنایا یا شِرستیانایا به معنای مسی یا پشمی مینامند و در آن همسران به هم سکههای مسی میدهند که نشانة خوشبختی در آینده است. به این زوج معمولا اشیایی از جنس مس یا برنج کوبیده شده و شکل داده شده یا پشم و یا تزئینات مسی هدیه میدهند؛ هشتمین سالگرد ازدواج را ژیسْتْيانایا به معنای حلبی مینامند. در اینجا بیش از همه ظروف و لوازم آشپزخانة حلبی درخشان برای هدیه مناسب است. البته میتوان برنز یا وسیله برقی هم هدیه داد؛ در نهمین سالگرد که نام خاصی ندارد لوازمی از جنس چینی، شیشه یا کریستال هدیه میدهند؛ دهمین سالگرد را رُزاوایا یا آلاویانایا به معنای گل سرخ یا قلعی مینامند.

همسران افرادی را که در مراسم عقد و ازدواج آنها بودهاند به مهمانی دعوت میکنند. هدیهها از جنس قلع یا آلومینیم است و مرد به همسر خود دسته گلی از گلهای سرخ هدیه میدهد؛ برای یازدهمین سالگرد هدایایی از جنس فولاد داده میشود؛ در دوازدهمین سالگرد که نیکِلِوایا یا فارفُراوایا به معنای نیکلی یا چینی است هدایایی از جنس چینی داده میشود؛ در سیزدهمین سالگرد هدایایی از جنس تور یا پشم ظریف و قیمتی و در چهاردهمین سالگرد هدایایی از جنس عاج فیل یا سنگ قیمتی مانند عقیق داده میشود؛ پانزدهمین سالگرد که خِروسْتالْنایا یا سْتیکْلیانایا به معنای کریستالی نام دارد، هدایایی از شیشه یا کریستال داده میشود.

در بیستمین سالگرد که فارفُراوایا به معنای چینی است هدایایی از جنس چینی و یا لوازم خانگی داده میشود؛ در بیست و پنجمین سالگرد که سیریبْریانایا به معنای نقرهای است از هدایایی از جنس نقره استفاده میشود. میتوان هدایای دیگری مانند مجموعة آثار نویسندگان کلاسیک و یا چراغ پایهدار زیبا و حتی شکلاتهای گرانبها را هدیه داد؛ سیامین سالگرد ازدواج را ژیمْچوژْنایا به معنای مروارید مینامند و مروارید هدیه میدهند؛ در سی و پنجمین سالگرد ازدواج هم سنگ سبز یا مرجان هدیه میدهند؛ چهلمین سالگرد ازدواج را روبیناوایا یعنی یاقوتی مینامند و یاقوت سرخ یا لعل هدیه میدهند؛ 

چهل و پنجمین سالگرد را ساپْفیراوایا به معنای یاقوت کبود مینامند و در آن یاقوت کبود یا سنگ قیمتی از کهربا هدیه میدهند؛ در پنجاهمین سالگرد ازدواج که زالاتایا یعنی ازدواج طلایی نامیده میشود اشیایی از طلا داده میشود؛ در پنجاه و پنجمین سالگرد که ایزومْرودْنایا به معنای زمردین نامیده میشود اشیایی از زمرد یا فیروزه هدیه میشود؛ در شصتمین سالگرد هم طلا یا برلیان هدیه میدهند؛ در هفتاد و پنجمین سالگرد ازدواج که بیریلیانْتاوایا به معنای برلیان نامیده میشود طلا یا برلیان هدیه میدهند.

برگرفته از: کتاب آشنايي با روسيه از دريچه آداب و رسوم، ابوذر ابراهيمي ترکمان، مهناز نوروزي، نشر الهدي، پاييز ۱۳۹۱

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26967
mohsen
United States
۱۳۹۱-۱۰-۰۳ ۱۰:۵۶:۴۷
good (1405)