توصيه مطلب
۰
 
كاهش ذخاير ماهيان خاوياري در درياي خزر
 

ايراس: معاون دفتر زيستبومهاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست از كاهش ماهيان خاوياري در اين دريا خبرداد نوربخش گفت: ماهيان خاوياري دريايخزر از گونههاي مهم در سطح دنيا محسوب ميشود. به گزارش ايراس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ وي با بيان اينكه آلودگي ناشي از فاضلابهاي روستايي،شهري و صنعتي ناشي از جمعيت ساكن در حاشيه درياي خزر يكي از عوامل آلودگي درياي خزر است افزود:ايجاد تصفيهخانه براي شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰ هزار نفر در بعضي از شهرهاي نوار ساحلي درياي خزر اجرايي نشده است. وي تصريح كرد:سازمان حفاظت محيط زيست وظايف قانوني خود را در اين زمينه با جديت دنبال كرده و مكاتبات زيادي با وزارت نيرو براي ايجاد تصفيهخانه شهرهاي ساحلي انجام داده است. معاون دفتر زيست بوم هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره شدت آلودگي نفتي درياي خزر به دليل اكتشاف نفت در كشورهاي همسايه از جمله كشور آذربايجان گفت:جريان هاي درياچه خزر،گلوله هاي نفتي ناشي از اكتشاف و توليد نفت در آذربايجان را به سمت ايران منتقل مي كند.

نوربخش با اشاره به شهرت جهاني خاويار ايراني افزود: اين گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفته و در آخرين نشست كنوانسيون سايتيس به طور ويژه به آن پرداخته شده است. معاون دفتر زيستبومهاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد:با همكاري ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها، امداد و نجات فك خزري در دستوركار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است و پس ازتيمار بسياري از فكهاي خزري مصدوم شده به درياي خزر برگردانده ميشود. نوربخش به پيشروي آب درياي خزر در سالهاي گذشته و بروز مشكلات فراوان براي تالابها،تاكيد كرد: ساخت وسازهاي غيرقانوني در سواحل دريايخزر بايد متوقف شود و بخشي از اين ساحل كه غير قانوني تصرف شده است، بايد آزاد شود تا دسترسي براي همگان ميسر گردد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 28929