توصيه مطلب
۴
 
حاجی و عرفات در شعر بونین
 

حاجی و عرفات در شعر بونین
 

ايراس: بونين در شعري با عنوان «زائر/ حاجی» با ارائهي تصويري شاعرانه دربارهي تلاش حاجيان براي دريافت پاداش الهي از صحراي عرفات ياد مينمايد و از تقدس اين سرزمين و پاكي دلهاي مشتاق و قلبهاي خالص زائران آن سخن ميگويد. در اين شعر بونين از خضوع و خشوع دلها و عرياني روح در برابر خداوند سخن ميگويد و فضاي روحاني دعاي حاجيان در سرزمين عرفات را ترسيم ميكند. نگاه بونين به سرزمين عرفات با روايات اسلامي همسويي دارد، وي نيز عرفات را سرزمين اشك و دعا قلمداد ميكند. در روايات اسلامي درباره آمرزش گناهان در عرفات آنقدر سخن گفته شده است كه ناخودآگاه شنيدن نام عرفات، آمرزش گناهان را به ذهن متبادر ميسازد، بونين نيز از اميد زائران براي پذيرش توبه در شعر خود به زيبايي سخن گفته است.

در اين شعر بونين از خضوع و خشوع دلها و عرياني روح در برابر خداوند سخن ميگويد و فضاي روحاني دعاي حاجيان در سرزمين عرفات را ترسيم ميكند. در نقلي آمده است كه آدم و حوا پس از هبوط از بهشت و آمدن به كره خاكي، در اين سرزمين یکديگر را شناختند و به همين دليل اين منطقه «عرفات» و اين روز «عرفه» نام گرفته است (جعفريان، آثار اسلامي مكه و مدينه) عرفات سرزمين اشك و دعاست (كنزالعمال ج۵،۱۳) عرفات سرزميني است كه خداوند به خاطر اشك و دعاهاي زائران به فرشتگان مباهات ميورزد. سرزميني كه گناهان در آن بخشيده ميشود (مستدرك الوسايل ج۲، ۱۶۸) سرزميني كه خيال بخشيده نشدن هم در آن خود گناه بزرگي است. (بحارالانوار ج۹۹، ۲۶۴)
این است سرودهي این شاعر بزرگ:
بر سجاده قيام كرده است، در زنجيري از انسانها
پابرهنه، سپيد موي، در جامه كوتاه احرام
با عمامهاي بزرگ.
شامگاهان هوا خنك ميشود
شب پيش روست – و جسم از اين رو شاداب است.
ايستاده است و دستان استغاثهاش چون لرزش آب:
چون بندهاي كه در وصلهاش پشيزي گرانبها را حفظ ميكند
روح او تنها آرزوي پاداش در برابر
رنجهاي زميني را در خود ميپروراند
و هر لحظه آزمندتر و آزمندتر ميگردد.
ليك منقار عقابها و چشمان بوفها آرامند
اكنون به آنجا مينگرند
به كبودي سرزمين مقدس، آنجا كه اشك ستارگان
بسان تسبيح در كيسه گندمگون فرشتگان عرفات است.
همه چيز باز باز است: هم قلبها و هم كف دستها...
و ميدرخشند، ميدرخشند اشكها در آسمانها.
(بونين ۱۹۵۶، ج۲، ۳۷۹)

نويسنده: زينب صادقي، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) و شورای فرهنگی ایراس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30953