۱
توصيه مطلب
۰
 
شعر هفته: " آفتاب"
 

شعر هفته: " آفتاب"
 
در تمامیِ شهرها قدم میزند و
تنهاست آفتاب.
از آنِ من است او
 به کَس نخواهمش داد!

ساعتی
      شعاعي
                   نظری 

به کَس نخواهمش داد!  
و بگذار شهرها در شبهای بیپایانشان تلف شوند!

در دستانم میگیرمش
تا دیگر بی پروا به گردش نرود!
و بگذار دست و دل و لبهام را بسوزانم!

من که میدانم او
در یک شب بیانتها
 گم خواهدشد
و از پی هر نشانش خواهمگشت...
از آنِ منی تو آفتاب
به هیچکس نخواهمت داد!


Marina Tsvetayeva
مارینا تسوتایوا، فوریه ۱۹۱۹
ترجمه: دكتر حمیدرضا آتشبرآب، مسکو، پاییز ۲۰۱۰
از کتاب «گزیدهی آثار مارینا تسوتایوا»، نشر هرمس، در دست انتشار
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26453
mandy
United States
۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۲۲:۴۶:۲۷
Dr. Atashbarab amonth all translators in iran is the best . he is well educated person in literature and he knows all rules of linguistic and literary words . i didnt see like him before even in some englsih texts that i read _from Russian to English he is most powerful between them too. i respect him and proud of him as an iranian person. (1327)