توصيه مطلب
۰
 
سفر گروه پارلمانی ایران به روسیه
 

ایراس؛ گروه پارلمانی ایران شامل رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران با روسیه یکشنبه هفته آینده برای یک دیدار رسمی عازم روسیه خواهند شد. این گروه که ریاست آن را "رمضانی سبحانی فر" نماینده سبزوار به عهده دارد در سفری پنج روزه با مقامات پارلمانی، اقتصادی و سیاسی روسیه دیدار خواهند نمود.

بازدید از یکی از مناطق روسیه و همچنین نشست برخی دیدارهای دیگر در برنامه این گروه قرار دارد. لویچوف نایب رئیس دوما و رئیس گروه دوستی پارلمانی با ایران در سال ۱۳۹۱ به ایران سفر داشت. سبحانی فر، محمدتقی توکلی، محمد حسین قربانی، هادی قوامی، صفر نعیمی رز و عباس صلاحی اعضای هیئت اعزامی به روسیه هستند.

منبع: فیسبوک دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه؛


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 37091