توصيه مطلب
۰
 
فعاليت هاي تابستاني جوانان چين
 

فعاليت هاي تابستاني جوانان چين
 
ايراس؛ جوانان چيني تابستان و اوقات فراغت خود را با كار كردن در زمينه هاي متفاوت مي گذرانند تا از اين طريق هم زماني را به بطالت نگذرانند و هم تجربياتي را كسب نمايند.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36931