توصيه مطلب
۰
 
10 نشانه فرهنگي در چين
 

10 نشانه فرهنگي در چين
 
ايراس؛ هنگامي كه از چين سخن به ميان ميآيد، كشوري با قدمت ۵۰۰۰ ساله به ذهن متبادر ميشود. چين به لحاظ تمدن و فرهنگ از جايگاه ممتازي برخوردار است. آنچه كه ميتواند نمايانگر كشور چين باشد نشانههاي فرهنگي آن است.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36172