توصيه مطلب
۱
 
جشن آغاز پاييز در استوني
 

جشن آغاز پاييز در استوني
 

ايراس: يكي از جشنهاي مردمي محبوبي كه در تقويم كشور استوني آمده است، جشن آغاز پاييز ميباشد كه از قرن هجدهم تا كنون در اين كشور مرسوم بوده است. مردم كشور استوني پيشهي اصليشان از زمان باستان تا كنون كشاورزي و دامپروري بوده است به همين علت اكثر جشنهاي مردمي اين كشور به نوعي با آب و هوا مرتبط است.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 29937